Hardvár

Text hesla

Hardvár, Haridvár — mesto v severnej Indii v štáte Uttarančal na úpätí pohoria Siválik (Himaláje) na hornom toku Gangy 170 km severovýchodne od Dillí; 189-tis. obyvateľov (2006). Priemysel elektrotechnický, potravinársky, textilný (bavlnársky), energetický (v blízkosti hydroelektráreň). Obchodné stredisko umelo zavlažovanej poľnohospodárskej oblasti (pestovanie pšenice a bavlníka).

Hardvár (doslova brána k bohu) je jedným z najvýznamnejších posvätných a pútnických miest hinduizmu, jedným zo štyroch miest (Hardvár, AIlahábád, Násik, Udždžain), kde sa koná najväčšia hinduistická púť Kumbha mélá; každoročné púte v meste Hardvár bývajú v apríli na začiatku hinduistického solárneho roka. Je východiskom k posvätným miestam v Himalájach (Kedárnáth, Badrináth) a k posvätným prameňom riek Ganga a Jamuna (Gangótarí a Jamunótarí). Univerzita (založená 1962).

Text hesla

Hardvár, Haridvár — mesto v severnej Indii v štáte Uttarančal na úpätí pohoria Siválik (Himaláje) na hornom toku Gangy 170 km severovýchodne od Dillí; 189-tis. obyvateľov (2006). Priemysel elektrotechnický, potravinársky, textilný (bavlnársky), energetický (v blízkosti hydroelektráreň). Obchodné stredisko umelo zavlažovanej poľnohospodárskej oblasti (pestovanie pšenice a bavlníka).

Hardvár (doslova brána k bohu) je jedným z najvýznamnejších posvätných a pútnických miest hinduizmu, jedným zo štyroch miest (Hardvár, AIlahábád, Násik, Udždžain), kde sa koná najväčšia hinduistická púť Kumbha mélá; každoročné púte v meste Hardvár bývajú v apríli na začiatku hinduistického solárneho roka. Je východiskom k posvätným miestam v Himalájach (Kedárnáth, Badrináth) a k posvätným prameňom riek Ganga a Jamuna (Gangótarí a Jamunótarí). Univerzita (založená 1962).

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hardvár [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-01-18]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hardvar