Hardvár

Text hesla

Hardvár, Haridvár — mesto v severnej Indii v štáte Uttarákhand na úpätí pohoria Siválik (Himaláje) na hornom toku Gangy 170 km severovýchodne od Dillí; 229-tis. obyvateľov (2011). Rýchlo sa rozvíjajúce priemyselné stredisko (v zázemí mesta bol zriadený priemyselný park). Priemysel elektrotechnický, potravinársky, textilný (bavlnársky), farmaceutický (farmaceutická továreň fungujúca pri védskej univerzite Gurukul Kangri, vyrába iba prírodné liečivá, mnohé podľa niekoľko tisíc rokov starých receptúr), energetický (v blízkosti hydroelektráreň). Hardvár leží na národnej diaľnici spájajúcej Dillí s horským priesmykom Mana Pass v Himalájach na hranici Indie a Číny, má dobré cestné aj železničné spojenie s veľkými a významnými mestami krajiny. Na Gange je riečny prístav.

Hardvár je obchodným strediskom umelo zavlažovanej poľnohospodárskej oblasti (pestovanie pšenice a bavlníka).

Hardvár (doslova brána k bohu) je jedným z najvýznamnejších posvätných a pútnických miest hinduizmu, jedným zo štyroch miest (Hardvár, AIlahábád, Násik, Udždžain), kde sa koná najväčšia hinduistická púť Kumbhamélá; každoročné púte v meste Hardvár bývajú v apríli na začiatku hinduistického solárneho roka. Je východiskom k posvätným miestam v Himalájach (Kedárnáth, Badrináth) a k posvätným prameňom riek Ganga a Jamuna (Gangótarí a Jamunótarí). Univerzita (založená 1962).

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 2. februára 2022.

Hardvár [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hardvar