galliarda

Text hesla

galliarda, fr. gaillarde, tal. gagliarda — starý tanec románskeho pôvodu (podľa historických prameňov z Lombardie) v 3/4 aj 6/8 takte, mierneho, neskôr rýchlejšieho tempa.

Je známy od konca 15. stor., v 16. stor. patril medzi najobľúbenejšie tance v Európe; v dvojčasťovej suite nasledoval po pavane alebo po passamezze. V 17. stor. ho v suite vystriedal tanec courante. Využíval sa v baletných inscenáciách v rôznych podobách.

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 23. júla 2021.

Galliarda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/galliarda