Fan Si Pan

Text hesla

Fan Si Pan — vrch vo Vietname v pohorí Hoang Lien Son v blízkosti hranice s Čínou, najvyšší vrch krajiny, 3 143 m n. m. Budovaný silno metamorfovanými prekambrickými horninami.

Text hesla

Fan Si Pan — vrch vo Vietname v pohorí Hoang Lien Son v blízkosti hranice s Čínou, najvyšší vrch krajiny, 3 143 m n. m. Budovaný silno metamorfovanými prekambrickými horninami.

Zverejnené v júli 2005.

Fan Si Pan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fan-si-pan