Emmental

Text hesla

Emmental — kopcovitá krajina vo Švajčiarsku vo východnej časti kantónu Bern v doline rieky Emme. Poľnohospodársky využívaná oblasť s lúkami a pasienkami je orientovaná najmä na chov dobytka mliečneho typu. Rozvinutý je potravinársky priemysel (výroba syra ementál) a remeslá, najmä tradičná výroba keramiky, ktorá sa od svojho vzniku v 17. stor. takmer nezmenila. V doline rieky Emme sa vďaka elektrifikovanej železničnej trati (jedna z prvých plne elektrifikovaných železníc na svete, od roku 1899), hojnej vodnej energii a lacnej pracovnej sile sformoval začiatkom 20. stor. strojársky priemysel s viacerými významnými podnikmi. Hlavnými osadami sú Burgdorf a Langnau.

Zverejnené v júli 2005.

Emmental [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/emmental