chromoproteíny

Text hesla

chromoproteíny [gr.] — zložené proteíny, ktoré okrem proteínovej zložky obsahujú vo svojej molekule aj farebnú zložku (prostetickú skupinu). Patria sem ceruloplazmín, cytochrómy, flavoproteíny, hemocyanín, hemoglobín, chlorofyl, myoglobín a i.

Text hesla

chromoproteíny [gr.] — zložené proteíny, ktoré okrem proteínovej zložky obsahujú vo svojej molekule aj farebnú zložku (prostetickú skupinu). Patria sem ceruloplazmín, cytochrómy, flavoproteíny, hemocyanín, hemoglobín, chlorofyl, myoglobín a i.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Chromoproteíny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-09-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chromoproteiny