Bernské Alpy

Text hesla

Bernské Alpy, nemecky Berner Alpen, francúzsky Alpes Bernoises — pohorie v Západných Alpách v juhozápadnom Švajčiarsku medzi dolinami riek Rhôna a Reuss a Švajčiarskou plošinou. Západná časť je budovaná vápencami (najvyšší vrch Wildhorn, 3 248 m n. m.), východná časť kryštalickými horninami (najvyšší vrch Finsteraarhorn, 4 274 m n. m.). Južné svahy sú asymetrické a strmé, severné svahy majú mierny sklon. V pohorí sú početné ľadovce. Územie s vyvinutou výškovou zonálnosťou vegetácie je porastené bukovými lesmi prechádzajúcimi do bukovo-jedľových lesov, nad ktorými sú lesy so zastúpením limby a smrekovca, v subalpínskom stupni sú porasty kosodreviny, vo výškach nad 2 000 m n. m. alpínske lúky a subniválna vegetácia.

Turisticky atraktívne územie s mnohými rekreačnými strediskami (Interlaken, Grindelwald, Lauterbrunnen, Mürren, Kandersteg a i.) je navštevované celoročne, obľúbené je najmä alpinistami (štíty Mönch, Eiger, Schreckhorn, Jungfrau a i.).

Zverejnené v júli 2001.

Bernské Alpy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bernske-alpy