belt

Text hesla

belt

1. spoločenstvo pobrežných morských rias vytvárajúcich pásy; jeho zloženie sa mení podľa hĺbky vody;

2. územie pretiahnutého tvaru so špecifickou poľnohospodárskou kultúrou, napr. v americkej geografii corn belt – pásmo s prevládajúcim pestovaním obilnín, wheat belt – pšeničný pás, cotton belt – bavlníkový pás. Nazvané podľa anglického prírodovedca Thomasa Belta (*1832, †1878).

Zverejnené v júli 2001.

Belt [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/belt