Barringerov kráter

Popis ilustrácie

Barringerov kráter

Text hesla

Barringerov kráter, Canyon Diablo Crater, Meteor Crater, arizonský kráter — veľký meteoritový kráter v USA v štáte Arizona 60 km východne od Flagstaffu. Vznikol dopadom malého asteroidu s priemerom okolo 35 m pred 5-tis. až 50-tis. rokmi. Je 1 186 m široký a 170 m hlboký. Celkove bolo vyvrhnutých 0,3 km3 zeminy, čomu zodpovedá energia zrážky 7 ⋅ 1015 J. Ak sa predpokladá stretávacia rýchlosť 15 km/s a hustota 7 850 kg/m3 (podľa nájdených úlomkov išlo o meteorické železo), malo pôvodné teleso hmotnosť 62-tis. ton a priemer 25 m. Najväčším nájdeným úlomkom je meteorit Holsinger s hmotnosťou 639 kg, ktorý je vystavený pri vstupe do krátera. Prvú hypotézu o meteoritovom pôvode kráteru vyslovil na základe vlastného prieskumu 1909 americký geológ Daniel Moreau Barringer (*1860, †1929).

Zverejnené v auguste 1999.

Barringerov kráter [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/barringerov-krater