bard

Text hesla

bard [keltské jazyky > fr.] —

1. keltský básnik — hudobník, prednášateľ starých hrdinských spevov, pri ktorých sa sprevádzal na strunových nástrojoch crwth, neskôr na harfe. V stredoveku predstaviteľ waleskej kultúry. Prvé správy o bardoch pochádzajú od Rimanov z 1. stor. pred n. l., až do 19. stor. sa udržali v Írsku a vo Walese. Ich tradícia sa pestuje na súťažiach eisteddfod vo Walese, v Írsku a Škótsku;

2. vynikajúci národný básnik.

Zverejnené v auguste 1999.

Bard [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bard