Barcoo

Text hesla

Barcoo [bákú] — rieka v Austrálii v štáte Queensland, jedna zo zdrojníc periodickej rieky Cooper Creak. Pramení v severozápadnej časti Veľkých predelových vrchov, tečie smerom na juhozápad. Sútokom s riekou Thomson pri malom sídle Windorah vzniká Cooper Creak.

Zverejnené v auguste 1999.

Barcoo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/barcoo