Azúrová jaskyňa

Text hesla

Azúrová jaskyňa — v minulosti niekedy používaný názov pre Modrú jaskyňu na ostrove Capri v Taliansku.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 23. septembra 2021.

Azúrová jaskyňa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/azurova-jaskyna