ataman

Text hesla

ataman [tur. > rus.] — označenie náčelníka, najvyššieho veliteľa vojska alebo vojenskej jednotky kozákov v Rusku a na Ukrajine (tam do 1764 nazývaný hajtman). Funkcia atamana mala osobitný význam nielen vo vojenskej organizácii, ale v niektorých oblastiach boli naňho prenesené aj najvyššie práva pri správe občianskych vecí. Funkcia atamana zanikla po porážke bielogvardejských kozáckych vojsk v občianskej vojne v Rusku 1918 – 21.

Text hesla

ataman [tur. > rus.] — označenie náčelníka, najvyššieho veliteľa vojska alebo vojenskej jednotky kozákov v Rusku a na Ukrajine (tam do 1764 nazývaný hajtman). Funkcia atamana mala osobitný význam nielen vo vojenskej organizácii, ale v niektorých oblastiach boli naňho prenesené aj najvyššie práva pri správe občianskych vecí. Funkcia atamana zanikla po porážke bielogvardejských kozáckych vojsk v občianskej vojne v Rusku 1918 – 21.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Ataman [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-08-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ataman