Asklepiadés zo Samu

Text hesla

Asklepiadés zo Samu, genitív Asklepiada, gr. Asklépiadés, asi 300 pred n. l. — grécky antický epigramatik. Autor približne 40 najmä ľúbostných epigramovAnthologii Graeca Palatina vyznačujúcich sa originalitou, eleganciou, čistým štýlom i rytmom. V antickom časomernom veršovom systéme je podľa Asklepiada zo Samu nazvaná asklepiadská strofa.

Zverejnené v auguste 1999.

Asklepiadés zo Samu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asklepiades-zo-samu