Asbestos

Text hesla

Asbestos — mesto v Kanade v provincii Quebec vých. od Montrealu; 7,1 tis. obyvateľov (2011). Priemysel textilný, strojársky, papiernický, stavebných materiálov, keramický. V blízkosti mesta významné ložiská azbestu. Ložiskovo najproduktívnejšia oblasť dlhá 80 – 90 km sa viaže na telesá ultrabázických hornín (najmä peridotity a dunity, menej pyroxenity a gabrá) šošovkovitého tvaru. Ťažba vyvrcholila v 70. rokoch 20. stor. (1,4 mil. ton chryzotilových vláken), 2011 bola zastavená.

Zverejnené v auguste 1999.

Asbestos [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asbestos