Asalská preliačina

Text hesla

Asalská preliačina, Assalská preliačina, arabsky Haud Asál, francúzsky Dépression Assal — depresia vo Východoafrickej priekopovej prepadline v Afarskej panve na území Džibutska v Danakilskej púšti v blízkosti Adenského zálivu, najnižšie miesto Afriky, 155 m pod hladinou mora. Na jej dne je slané bezodtokové kráterové jazero Lac Assal (maximálna dĺžka 10 km, maximálna šírka 7 km, plocha 54 km2, priemerná hĺbka 7,4 m, salinita 35 %).

Zverejnené v auguste 1999.

Asalská preliačina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asalska-preliacina