Arlberský priesmyk

Text hesla

Arlberský priesmyk, nem. Arlbergpass — priesmyk v Alpách v juhozáp. Rakúsku medzi Tirolskom a Vorarlberskom, 1 795 m n. m. Vedie ním cesta používaná už Rimanmi. Popod priesmykom železničný (dokončený 1884, dĺžka 10,27 km) a cestný tunel (dokončený 1978, dĺžka 13,97 km).

Zverejnené v auguste 1999.

Arlberský priesmyk [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arlbersky-priesmyk