Arávalí

Text hesla

Arávalí, angl. Arávalli Range — horská reťaz v sev. Indii prebiehajúca v dĺžke 600 km štátmi Radžastan, Harijána a Gudžarát, oddeľujúca Dekanskú plošinu od nížiny rieky Indus. Najvyšší vrch Gurušikhar, 1 721 m n. m. Staré zvrásnené pohorie budované žulami, rulami a vápencami tvorí viacero nevysokých (300 – 600 m n. m.) chrbtov. Bohaté na nerastné suroviny (železná ruda, olovnato-zinkové a medené rudy, stavebné suroviny). Je výrazným klimatickým predelom s vyššími zrážkami, preto je jeho bezprostredné okolie husto zaľudnené. Pramení v ňom viacero riek, cez suché stepi v okolí však odtekajú iba najsilnejšie z nich, ostatné zanikajú. Savanové rastlinstvo, v juž. časti pohoria monzúnové lesy.

Text hesla

Arávalí, angl. Arávalli Range — horská reťaz v sev. Indii prebiehajúca v dĺžke 600 km štátmi Radžastan, Harijána a Gudžarát, oddeľujúca Dekanskú plošinu od nížiny rieky Indus. Najvyšší vrch Gurušikhar, 1 721 m n. m. Staré zvrásnené pohorie budované žulami, rulami a vápencami tvorí viacero nevysokých (300 – 600 m n. m.) chrbtov. Bohaté na nerastné suroviny (železná ruda, olovnato-zinkové a medené rudy, stavebné suroviny). Je výrazným klimatickým predelom s vyššími zrážkami, preto je jeho bezprostredné okolie husto zaľudnené. Pramení v ňom viacero riek, cez suché stepi v okolí však odtekajú iba najsilnejšie z nich, ostatné zanikajú. Savanové rastlinstvo, v juž. časti pohoria monzúnové lesy.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Arávalí [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-09-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aravali