Aragac

Text hesla

Aragac — vyhasnutá sopka, najvyšší horský masív Zakaukazskej vysočiny v Arménsku severozáp. od Jerevanu, 4 090 m n. m. Budovaný lávami a tufmi; sopečný kráter je premodelovaný na kar. Na svahoch Aragacu rastie stepná vegetácia, na juhozápade riedky dubový les. Vrcholy pokrývajú ľadovce alebo vysokohorské lúky a kamenisté sutiny. Na juž. svahu sú zrúcaniny stredovekej pevnosti Anberd. Masív zdolaný horolezcami prvýkrát 1843, od 1951 na jeho svahoch horolezecko-turistický tábor. Na úpätí sopky na území obce Bjurakan je Bjurakanské astrofyzikálne observatórium patriace Národnej akadémii vied Arménska.

Text hesla

Aragac — vyhasnutá sopka, najvyšší horský masív Zakaukazskej vysočiny v Arménsku severozáp. od Jerevanu, 4 090 m n. m. Budovaný lávami a tufmi; sopečný kráter je premodelovaný na kar. Na svahoch Aragacu rastie stepná vegetácia, na juhozápade riedky dubový les. Vrcholy pokrývajú ľadovce alebo vysokohorské lúky a kamenisté sutiny. Na juž. svahu sú zrúcaniny stredovekej pevnosti Anberd. Masív zdolaný horolezcami prvýkrát 1843, od 1951 na jeho svahoch horolezecko-turistický tábor. Na úpätí sopky na území obce Bjurakan je Bjurakanské astrofyzikálne observatórium patriace Národnej akadémii vied Arménska.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Aragac [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-07-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aragac