Arabsko-indický chrbát

Text hesla

Arabsko-indický chrbát, Carlsberský chrbát — podmorský chrbát v severozáp.-juhových. smere v sev. časti Indického oceána medzi Somálskou panvou a Centrálnou indickou panvou; súčasť systému oceánskych chrbtov v Indickom oceáne. Na juhu prechádza do Centrálneho indického chrbta. Jeho riftová dolina nadväzuje na východoafrickú riftovú zónu. Je porušený priečnymi zlomami v severových.-juhozáp. smere, čo sa prejavuje morfologickým členením na sústavu menších chrbtov a depresií. Dĺžka chrbta 3,7 tis. km, maximálna šírka 650 km, hĺbka základne 4 000 m, výška 1 762 m. Chrbát a priľahlá časť oceánskeho dna sa pokladajú za najstaršiu časť Indického oceána (vznik pred 200 – 600 mld. rokov).

Text hesla

Arabsko-indický chrbát, Carlsberský chrbát — podmorský chrbát v severozáp.-juhových. smere v sev. časti Indického oceána medzi Somálskou panvou a Centrálnou indickou panvou; súčasť systému oceánskych chrbtov v Indickom oceáne. Na juhu prechádza do Centrálneho indického chrbta. Jeho riftová dolina nadväzuje na východoafrickú riftovú zónu. Je porušený priečnymi zlomami v severových.-juhozáp. smere, čo sa prejavuje morfologickým členením na sústavu menších chrbtov a depresií. Dĺžka chrbta 3,7 tis. km, maximálna šírka 650 km, hĺbka základne 4 000 m, výška 1 762 m. Chrbát a priľahlá časť oceánskeho dna sa pokladajú za najstaršiu časť Indického oceána (vznik pred 200 – 600 mld. rokov).

Zverejnené v auguste 1999.

Arabsko-indický chrbát [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arabsko-indicky-chrbat