Apuánske Alpy

Text hesla

Apuánske Alpy, tal. Alpi Apuane — výbežok sev. časti Apenín v Taliansku medzi mestami La Spezia a Viareggi; dĺžka 55 km. Masív budovaný kryštalickými vápencami; najvyšší vrch Pisanino, 1 945 m n. m. Lomy na mramor.

Zverejnené v auguste 1999.

Apuánske Alpy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apuanske-alpy