aparát

Text hesla

aparát [lat.] —

1. prístroj, zariadenie, sústava pomôcok;

2. výkonný orgán, úrad a jeho pracovníci (→ štátny aparát);

3. sústava orgánov v organizme, ústrojenstvo;

4. súhrn výskumných metód, spôsobov výskumnej al. vedeckej práce (matematický aparát, metodologický aparát);

5. pomocné údaje k vedeckej práci vo forme poznámok, komentárov (poznámkový aparát), registra ap.

Zverejnené v auguste 1999.

Aparát [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aparat