Aosta

Text hesla

Aosta — mesto v sev. Taliansku v kraji Valle d’Aosta v doline rieky Dora Baltea, administratívne stredisko provincie Aosta; 34-tis. obyv. (2016). Priemysel hutnícky, strojársky, drevársky. Východisko do Álp, známe turisticko-rekreačné centrum.

Založené 25 pred n. l. ako pevnosť Augusta Praetoria. Od 5. stor. sídlo biskupstva a kraja.

Stavebné pamiatky z rímskeho obdobia: ruiny hradieb s dvoma bránami, vých. (Porta Praetoria, jedna z najkrajších doteraz známych rímskych brán) a záp. (Porta Decumana, 1812 zrúcaná); pôvodná sieť ulíc pretínajúcich sa v pravom uhle a vytvárajúcich rovnaké bloky zástavby (inzuly), triumfálny oblúk postavený pravdepodobne na počesť víťazstiev cisára Augusta, zrúcaniny divadla a amfiteátra, pozostatky kryptoportika a podnože chrámu ležia na mieste, kde bolo pravdepodobne fórum. Rímsky most cez rieku Dora Baltea. Stredoveké a novoveké stavebné pamiatky nedosahujú význam starovekých. Najpozoruhodnejšie sú stredoveké veže na rímskych hradbách. Katedrála z 12. – 14. stor., najstaršia časť krypty je asi z 9. stor., krížová chodba dokončená 1460. Kolegiátny kostol Santi Pietro ed Orso s románskymi ambitmi a s gotickými stallami. Palác Ronaes, biskupský palác, seminár (všetky 17. a 18. stor. ). Rodisko sv. Anzelma z Canterbury.

Zverejnené v auguste 1999.

Aosta [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aosta