Antitaurus

Text hesla

Antitaurus, tur. Altin Dağları, bývalý Aladaǧ — pohorie na juhu str. Turecka v Malej Ázii, najvyššia časť pohoria Taurus. Zložené z viacerých chrbtov rozčlenených prítokmi riek Seyhan a Ceyhan. Dĺžka okolo 200 km, maximálna výška 3 900 m n. m. Budované paleozoickými metamorfovanými (bridlice) a sedimentárnymi (pieskovce) horninami. Vyvrásnené v hercýnskej orogenéze, dodatočne vyzdvihnuté počas alpínskej orogenézy. Pokryté ihličnatými lesmi. Kočovný chov tiav, mulov, oviec.

Zverejnené v auguste 1999.

Antitaurus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antitaurus