Angolská panva

Text hesla

Angolská panva — oceánska panva v Atlantickom oceáne východne od Stredoatlantického chrbta. Na severe oddelená Guinejským prahom od Guinejskej panvy, na juhu ohraničená výrazným orografickým prvkom dna oceána Veľrybím chrbtom s rovnou vrcholovou plošinou zloženou z mocnej vrstvy sedimentov. Maximálnu hĺbku dosahuje na juhu (6 050 m). Dno panvy vypĺňa organické globigerínové bahno (→ foraminiferové bahno) a červený hlbinný íl.

Zverejnené v auguste 1999.

Angolská panva [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/angolska-panva