Angarská plošina

Text hesla

Angarská plošina, rus. Angarskij kriaž — pohorie v ázijskej časti Ruska v Irkutskej oblasti v juhovýchodnej časti Stredosibírskej plošiny; dĺžka okolo 800 km, maximálna výška 1 022 m n. m. Severné svahy pokryté listnatou tajgou, na juhozápade ihličnaté lesy. Ložiská železných rúd.

Zverejnené v auguste 1999.

Angarská plošina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/angarska-plosina