Aneto

Text hesla

Aneto, Pico de Aneto, Pic d’Anéthou — najvyšší vrch Pyrenejí ležiaci v ich strednej časti vo výrazne rozoklanom masíve Maladetta s malými ľadovcami, 3 404 m n. m. Chrbty masívu sú ťažko schodné.

Zverejnené v auguste 1999.

Aneto [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aneto