Anatólska plošina

Text hesla

Anatólska plošina, tur. Anadolu Yaylası — plošina v Turecku na polostrove Malá Ázia, na severe ohraničená Pontskými vrchmi, na juhu Taurusom; priemerné výšky 900 – 1 500 m n. m., najvyšší vrch je vyhasnutá sopka Erciyas Dağı, 3 917 m n. m. Budovaná slabo zvrásnenými paleozoickými horninami prekrytými najmä treťohornými jazernými sedimentmi; početné bezodtokové kotliny s reliktnými a tektonickými jazerami. Hlavné toky: Menderes, Sakarya, Kizilirmak; suché kontinentálne subtropické podnebie s priemernými teplotami v januári od 3 °C na západe do -5 °C na východe, v júli od 20 °C do 24 °C, zrážky 300 – 350 mm (najmä v zime); suché stepi a polopúšte.

Zverejnené v auguste 1999.

Anatólska plošina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anatolska-plosina