Amirantská priekopa

Text hesla

Amirantská priekopa, Admiralitná priekopa — oceánska priekopa v Indickom oceáne južne od Amirant. Po jej objavení sa predpokladalo, že je najhlbšou priekopou v Indickom oceáne (9 874 m). Podľa posledných meraní je hĺbka priekopy 5 166 m, dĺžka 680 km a priemerná šírka 30 km. Podľa iných prameňov hĺbka 5 477 m, dĺžka 630 km a priemerná šírka 119 km. Rozloha 21 km2, objem 95 km3.

Zverejnené v auguste 1999.

Amirantská priekopa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amirantska-priekopa