Amiata

Text hesla

Amiata [-ja-], Monte Amiata — vyhasnutá sopka v Taliansku v juž. Toskánsku, 1 734 m n. m. Vo výške 700 m n. m. hojné sírové pramene (voda dopravovaná vodovodmi do mesta Siena). V dolnej časti olivové háje a vinice, vyššie gaštanové a bukové lesy. Na úpätí bohaté ložiská rumelky (využívané od začiatku n. l.).

Zverejnené v auguste 1999.

Amiata [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amiata