Amami Óšima

Text hesla

Amami Óšima, Amami Óshima — ostrov sopečného pôvodu vo Východočínskom mori patriaci Japonsku, najväčší v ostrovnej skupine Amami v sev. časti súostrovia Rjúkju; 709 km2, 73-tis. obyvateľov (2013). Najväčšie mesto Amami. Hornatý povrch (najvyšší vrch Juwandake, 694 m n. m.), zväčša zalesnený. Pestovanie a spracovanie cukrovej trstiny a ryže; rybolov. Hydroelektráreň. Dopravné spojenie s Japonskom (letisko, prístavy).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 18. júna 2016.

Amami Óšima [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amami-osima