Altyn-tag

Text hesla

Altyn-tag, čín. A-er-ťin-šan, A’erjinshan, oficiálny prepis Altun Shan — pohorie v záp. Číne v juž. časti autonómnej oblasti Sin-ťiang, severozáp. odnož pohoria Kunlun oddeľujúca Kašgarskú kotlinu a Cchajdamskú panvu. Dĺžka okolo 900 km, maximálna výška 6 303 m n. m. Staré pohorie znovu vyzdvihnuté v treťohorách. Extrémne suché podnebie, málo riek, ktoré sa strácajú v okolitých púšťach (Taklamakan). Vo vyšších častiach pokryté vysokohorskými lúkami. Neosídlené, využívané poľovníkmi a hľadačmi zlata.

Text hesla

Altyn-tag, čín. A-er-ťin-šan, A’erjinshan, oficiálny prepis Altun Shan — pohorie v záp. Číne v juž. časti autonómnej oblasti Sin-ťiang, severozáp. odnož pohoria Kunlun oddeľujúca Kašgarskú kotlinu a Cchajdamskú panvu. Dĺžka okolo 900 km, maximálna výška 6 303 m n. m. Staré pohorie znovu vyzdvihnuté v treťohorách. Extrémne suché podnebie, málo riek, ktoré sa strácajú v okolitých púšťach (Taklamakan). Vo vyšších častiach pokryté vysokohorskými lúkami. Neosídlené, využívané poľovníkmi a hľadačmi zlata.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Altyn-tag [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/altyn-tag