Almadén

Text hesla

Almadén — mesto v juhozáp. Španielsku v autonómnej oblasti Kastília-La Mancha v provincii Ciudad Real na sev. svahoch Sierry Moreny; 5,8 tis. obyvateľov (2015).

Neďaleko Almadénu sú najbohatšie ložiská rumelky (rudy ortuti) na svete. Rumelka sa v kvarcitoch silúrskeho veku vyskytuje v rôznych formách, pričom nie je jasné, či ide o syngenetické, diagenetické alebo o epigenetické zrudnenie. Podľa viacerých autorov zrudnenie súvisí s kambrickým až s devónskym vulkanizmom. V zrudnenom komplexe sú prítomné pyroklastické horniny a nie je vylúčené, že ide o podmorské, exhalačné zrudnenie. Ťažba bola sporadická od rímskych čias, od 17. do začiatku 21. stor. systematická. R. 2000 bola ukončená. R. 2012 boli bane pri Almadéne spolu s baňami pri slovinskom meste Idrija zapísané do Zoznamu svet. dedičstva UNESCO.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 19. septembra 2016.

Almadén [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/almaden