Aldrovandi, Ulisse

Text hesla

Aldrovandi, Ulisse, 11. 9. 1522 Bologna – 4. 5. 1605 tamže — taliansky prírodovedec a lekár. Profesor na univerzite v Bologni, kde 1568 založil botanickú záhradu, zaoberal sa botanikou i zoológiou. Je podľa neho nazvaný rastlinný rod aldrovandka.

Text hesla

Aldrovandi, Ulisse, 11. 9. 1522 Bologna – 4. 5. 1605 tamže — taliansky prírodovedec a lekár. Profesor na univerzite v Bologni, kde 1568 založil botanickú záhradu, zaoberal sa botanikou i zoológiou. Je podľa neho nazvaný rastlinný rod aldrovandka.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Aldrovandi, Ulisse [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-05-18]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aldrovandi-ulisse