akoláda

Text hesla

akoláda [fr.] — svorka spájajúca notové osnovy, na ktorých je zaznamenaná skladba (pri klavírnych kompozíciách dve, v partitúre podľa potreby).

Text hesla

akoláda [fr.] — svorka spájajúca notové osnovy, na ktorých je zaznamenaná skladba (pri klavírnych kompozíciách dve, v partitúre podľa potreby).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 31. mája 2017.

citácia

Akoláda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akolada