agamia

Text hesla

agamia [gr.] —

1. bezmanželský stav;

2. biol. nepohlavné rozmnožovanie rastlín a živočíchov.

Text hesla

agamia [gr.] —

1. bezmanželský stav;

2. biol. nepohlavné rozmnožovanie rastlín a živočíchov.

Zverejnené v auguste 1999.

Agamia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agamia