absintín

Text hesla

absintín [gr.] — horčina nachádzajúca sa vo vňati paliny pravej (Artemisia absinthium).

Text hesla

absintín [gr.] — horčina nachádzajúca sa vo vňati paliny pravej (Artemisia absinthium).

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Absintín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-06-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/absintin