An-šan

Text hesla

An-šan, oficiálny prepis Anshan — mesto v severovýchodnej Číne v centrálnej časti provincie Liao-ning na železničnej trati spájajúcej Šen-jang s prístavom Lü-ta; 1,505 mil. obyvateľov, so svojím širším okolím predstavuje mesto na úrovni prefektúry, 3,646 mil. obyvateľov (2010). V období dynastie Ming (1368 – 1644) súčasť opevnení proti Mandžuom. Od 1909 rozvoj ťažby železnej rudy (magnetit). Od japonskej okupácie 1937 výroba železa a ocele. Po 1945 závod demontovaný a odvezený do bývalého Sovietskeho zväzu, v 50. rokoch 20. stor. znovu obnovený ako jeden z najväčších v Číne (v tom čase produkoval 40 % ocele a železa krajiny so 175-tis. zamestnancami). Dnes centrum železiarstva, oceliarstva, výskumu a inovácií v tomto odbore. Priemysel chemický (rafinéria ropy), stavebných materiálov. Súčasť priemyselného komplexu v severovýchodnej Číne. V blízkosti An-šanu horúce minerálne pramene (72 °C). Letisko.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 8. septembra 2016.

An-šan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/san