krab

Popis ilustrácie

Kraby v tvare bobule, veža katedrály Notre-Dame v Paríži, 1220 – 50

Popis ilustrácie

Kraby v tvare stočeného listu, biskupský palác v Beauvais, Francúzsko, začiatok 16. stor.

Text hesla

krab [nem.] —

1. archit. v gotickej architektúre ozdobný prvok v tvare štylizovaného listu umiestňovaný v pravidelných rozostupoch na hrany fiál a vimperkov, na okraje štítov, oporných oblúkov, ostení portálov, hlavíc a pod. V ranej podobe mal tvar bobule alebo puku, neskôr prehýbaného a dekoratívne stvárneného zoschnutého plaziaceho sa listu. Okrem architektúry sa uplatnil aj vo výzdobe nábytku a v zlatníctve;

2. zool. → kraby.

Zverejnené 27. mája 2022.

Krab [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/krab