kozlík

Text hesla

kozlík

1. dopr. vyvýšené sedadlo pohoniča (kočiša) na voze alebo na koči;

2. poľov. drevená pomôcka v tvare činky, ktorú pri cvičení pes prináša na povel (→ aport!);

3. stroj., tech. a) strojová súčiastka, konzola, ktorá je pätkou alebo dvojicou pätiek upevnená na vodorovnej rovine. Tvorí hlavnú, nosnú časť menších točivých strojov (čerpadiel, parných turbín, zriedka elektromotorov) a nesie ich hlavné ložiská, prípadne upchávky (→ kozlíkové čerpadlo). Používa sa aj ako vyšší stojan na upevnenie iných strojových súčiastok (ložiskový kozlík, upevňovací kozlík, kozlík vahadiel spaľovacieho motora a pod.);

b) podpera — drevený alebo kovový stojan tvorený nosníkom s dvojicou nôh v tvare písmena A na obidvoch koncoch slúžiaci na uloženie plochých alebo tyčových predmetov pri ich opracúvaní, montáži, natieraní a pod.; má často nastaviteľnú výšku na prácu v stoji. Dvojica kozlíkov po položení dosiek slúži ako pracovná plošina na montážne alebo na stavebné práce v malej výške. Na uloženie tyčových predmetov sa používa kozlík s nohami v tvare písmena X (napr. kozlík na pílenie dreva, hovorovo koza); aj bodová podpera s trojicou alebo so štvoricou nôh usporiadaných v tvare ihlana, často s nastaviteľnou výškou, ktorá sa používa pri opravách spodnej časti dopravných prostriedkov, strojov a zariadení; aj skladacia trojnožka na dvíhanie bremien pomocou kladkostroja pri montáži, na narážanie studní a pod.

Zverejnené 9. novembra 2023.

Kozlík [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kozlik