kovy vzácnych zemín

Text hesla

kovy vzácnych zemín — historické označenie lantanoidov, ku ktorým sa priraďujú aj lantán La, skandium Sc a ytrium Y.

Zverejnené 22. februára 2022.

Kovy vzácnych zemín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kovy-vzacnych-zemin