korzár

Text hesla

korzár [tal.], kaper — v 16. – 19. stor. námorný lúpežník v štátnych službách, ktorý bol ako člen posádky korzárskej (kaperskej) lode počas vojny oprávnený napádať a zajímať nepriateľské lode a ukoristiť ich náklad; → korzárstvo.

Zverejnené 14. júna 2022.

Korzár [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/korzar