koryfej

Text hesla

koryfej, gr. koryfaios —

1. v antickom Grécku a) predspevák pri prednese dityrambov predvádzaných vo forme dialógu medzi ním (prednášal improvizovaný príbeh) a zborom (prednášal refrén); b) v gréckej antickej dráme (→ grécke antické divadlo) vedúci chóru (zboru), ktorý koordinoval pohyb hercov a viedol s nimi dialóg, v chórovej formácii preto zaujímal najdôležitejšie miesto; zároveň plnil úlohu hovorcu chóru, resp. rozprávača približujúceho publiku vystupujúce postavy a udalosti odohrávajúce sa na javisku;

2. v prenesenom význame vedúca osobnosť, autorita v rámci určitej spoločenskej skupiny.

Zverejnené 20. februára 2022.

Koryfej [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koryfej