Konwitschny, Franz

Text hesla

Konwitschny, Franz, 14. 8. 1901 Fulnek, okres Nový Jičín, Česko – 28. 7. 1962 Belehrad, pochovaný v Lipsku — nemecký dirigent, otec Petra Konwitschného.

V rokoch 1923 – 25 študoval na lipskom konzervatóriu u Hansa Bassermanna. Pôsobil ako huslista a violista v Gewandhausorchestri v Lipsku, od 1925 ako violista vo Fitznerovom kvartete (činné do 1927) v Rakúsku, kratší čas vyučoval hru na husliach na viedenskom konzervatóriu. Od roku 1927 sa venoval dirigentskej činnosti. Vo viacerých nemeckých mestách pôsobil ako šéfdirigent (Stuttgart) a hudobný riaditeľ (Freiburg im Breisgau, Frankfurt nad Mohanom, Hannover), 1949 – 62 bol šéfdirigentom Gewandhausorchestra (od 1961 jeho čestný člen), súčasne 1953 – 55 dirigentom Drážďanského štátneho orchestra a hudobným riaditeľom Drážďanskej opery, od 1955 hudobným riaditeľom novozrekonštruovanej Štátnej opery v Berlíne.

Bol známy širokým dirigentským gestom, dôsledným prienikom do partitúry a tempovou agogikou. Uznanie si získal predovšetkým ako interpret nemeckej romantickej hudby, najmä opier Richarda Wagnera a symfonických diel Ludwiga van Beethovena, Richarda Straussa, Maxa Regera a Antona Brucknera. Na hudobné nosiče nahral kompletné cykly Beethovenových a Schumannových symfónií, Wagnerových opier (Tristan a Izolda, Tannhäuser, Blúdiaci Holanďan) a i.

Text hesla

Konwitschny, Franz, 14. 8. 1901 Fulnek, okres Nový Jičín, Česko – 28. 7. 1962 Belehrad, pochovaný v Lipsku — nemecký dirigent, otec Petra Konwitschného.

V rokoch 1923 – 25 študoval na lipskom konzervatóriu u Hansa Bassermanna. Pôsobil ako huslista a violista v Gewandhausorchestri v Lipsku, od 1925 ako violista vo Fitznerovom kvartete (činné do 1927) v Rakúsku, kratší čas vyučoval hru na husliach na viedenskom konzervatóriu. Od roku 1927 sa venoval dirigentskej činnosti. Vo viacerých nemeckých mestách pôsobil ako šéfdirigent (Stuttgart) a hudobný riaditeľ (Freiburg im Breisgau, Frankfurt nad Mohanom, Hannover), 1949 – 62 bol šéfdirigentom Gewandhausorchestra (od 1961 jeho čestný člen), súčasne 1953 – 55 dirigentom Drážďanského štátneho orchestra a hudobným riaditeľom Drážďanskej opery, od 1955 hudobným riaditeľom novozrekonštruovanej Štátnej opery v Berlíne.

Bol známy širokým dirigentským gestom, dôsledným prienikom do partitúry a tempovou agogikou. Uznanie si získal predovšetkým ako interpret nemeckej romantickej hudby, najmä opier Richarda Wagnera a symfonických diel Ludwiga van Beethovena, Richarda Straussa, Maxa Regera a Antona Brucknera. Na hudobné nosiče nahral kompletné cykly Beethovenových a Schumannových symfónií, Wagnerových opier (Tristan a Izolda, Tannhäuser, Blúdiaci Holanďan) a i.

Zverejnené 23. februára 2021. Aktualizované 19. februára 2021.

Konwitschny, Franz [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konwitschny-franz