kontráš

Text hesla

kontráš [lat. > maď.] — v ľudovej sláčikovej a cimbalovej hudbe hráč kontrujúci (→ kontra, význam 1b) na husliach (druhé husle) alebo na viole (podľa talianskeho názvu viola da braccio nazývaný aj bračista). Spolu s hráčmi na basovom nástroji (basička, kontrabas) a na cimbale je kontráš tvorcom rytmu a harmónie, a spoločne tak plnia funkciu harmonického (akordického) a rytmického sprievodu nástrojov, ktoré hrajú hlavnú melódiu. Kontráš hrá dvojhlasne, príp. trojhlasne.

V slovenskej ľudovej hudbe používajú kontráši štyri spôsoby sprievodu: hra držaných akordov používaná pri voľných, netanečných melódiách, hra akcentovaných akordov na každú (štvrťovú) dobu používaná pri piesňach novouhorského typu (čardášov), hra akordov na každú osminovú hodnotu používaná pri tanečných piesňach valaského a sedliackeho typu (staršie ako novouhorské piesne), hra krátkych akordov len na druhú osminovú hodnotu každej doby striedavo s hráčom na kontrabase hrajúcim prvú osminovú hodnotu každej doby (odtiaľ názov kontráš = kto hrá proti) používaná pri piesňach staršieho typu i pri novouhorských piesňach v rýchlom tempe.

Zverejnené 1. júla 2022.

Kontráš [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kontras