kontraalt

Text hesla

kontraalt [tal.] — v opernej praxi hlboký ženský hlas s veľkým tónovým rozsahom. V nízkej polohe má približne rozsah altu, vo vysokej polohe však najlepšie interpretky dosahujú tóny patriace do mezzosopránu, resp. do sopránu.

Zverejnené 1. júla 2022.

Kontraalt [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kontraalt