kontor

Text hesla

kontor [fr.] —

1. v širšom význame obchodné zastúpenie (obchodná stanica) kupca alebo obchodnej spoločnosti v zahraničí;

2. v užšom význame obchodné zastúpenie severonemeckých kupcov zriaďované od neskorého stredoveku vo významnom obchodnom centre v zahraničí, dôležitý oporný bod Hanzy, od 14. stor. podliehal hanzovému snemu (tzv. hanzovým dňom), sám však nebol členom Hanzy. Tzv. hanzovými kontormi boli Peterhof (Nemeckij dvor; 13. stor. – koniec 15. stor.) v dnešnom Veľkom Novgorode (dnes Rusko), Tyskebryggen (Nemecký most; 14. stor. – 16. stor.) v Bergene (Nórsko), Steelyard (nem. Stalhof; 15. – 16. stor.) v Londýne (Spojené kráľovstvo) a Oosterlingen (Dom nemeckej Hanzy; 15. – 16. stor.) v Bruggách (Belgicko). Zvyčajne tvorili samostatnú mestskú štvrť so skladmi, s dielňami a obytnými a i. priestormi. Na čele zastúpenia stál volený predseda (Ältermann, Oldermann, Aldermann, lat. comes hansae), ktorý zastupoval záujmy hanzových obchodníkov pred miestnymi úradmi, dozeral na dodržiavanie pravidiel a zákonov (kontory sa riadili vlastnými zákonmi, predstavovali tzv. mesto v meste; najstarším zachovaným zákonníkom je tzv. Novgorodskaja skra, aj Nowgoroder Schra, z pol. 13. stor.). Najmä v Londýne a Bruggách plnil kontor aj úlohy diplomatickej misie.

Zverejnené 12. februára 2022.

Kontor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kontor