Konštantín IX. Monomachos

Popis ilustrácie

Konštantín IX. Monomachos

Text hesla

Konštantín IX. Monomachos, okolo 1000 – medzi 7. a 11. 1. 1055 Konštantínopol, dnes Istanbul — byzantský cisár (od 1042). Pochádzal z významného aristokratického rodu, bol vysokým úradníkom a senátorom. Trón získal sobášom s cisárovnou Zóé (1. 6. 1042, o deň neskôr korunovaný), vládol ako spolucisár so Zóé a s jej sestrou Teodorou.

Vo vnútornej politike sa opieral predovšetkým o kupeckú a remeselnú oligarchiu, obmedzoval výdavky na vojsko a rušil niektoré vojenské oddiely, čo vzbudzovalo nevôľu. V rokoch 1043 a 1047 musel čeliť dvom vážnym povstaniam byzantských generálov Juraja Maniaka a Lea Tornikia, ktoré nakoniec potlačil. Počas jeho vlády došlo v roku 1045 aj k definitívnemu rozkolu medzi východnou a západnou cirkvou (tzv. veľká schizma). V zahraničnej politike odolával hrozbe nových protivníkov ríše na severe, východe i na západe. V roku 1043 odvrátil (pomocou tzv. gréckeho ohňa – horľavej kvapaliny horiacej i na vodnej hladine) neočakávaný útok lodí kyjevského veľkokniežaťa Jaroslava Múdreho na Konštantínopol. Podarilo sa mu tiež anektovať arménske kráľovstvo (1045 dobyl jeho hlavné mesto Ani), čo však v konečnom dôsledku viedlo k oslabeniu nárazníkovej zóny ríše na východe a uľahčilo postupné prenikanie seldžuckých Turkov do Malej Ázie. Rovnako nedokázal zastaviť ani proces usádzania sa Pečenehov v blízkosti Dunaja a prienik Normanov v južnej Itálii.

Obdobie jeho vlády bolo obdobím kultúrneho a duchovného rozmachu, pestovali sa filozofia, poézia, rétorika, krásna literatúra a i. Cisár síce viedol výstredný (bohémsky) život, bol však štedrým mecenášom vedy a umenia, podporoval rozvoj vzdelania a známych učencov, napr. Ióannésa Mauropa a jeho žiakov, v roku 1045 založil v Konštantínopole vyššie školy – filozofické učilište pod vedením Michaéla Psella a právnickú školu v kláštore Mangana na čele s patriarchom Jánom Xifilinom (Xifilinos), pri chráme Hagia Sofia pôsobila patriarchálna škola zameraná na výučbu teológie. Dal postaviť aj niekoľko kláštorov (Nea Moni na ostrove Chios).

Vzácnym dokladom byzantského zlatníctva a emailérstva 11. stor. nájdeným na Slovensku (v Ivanke pri Nitre) je ojedinelý nález siedmich zlatých platničiek bohato zdobených emailom (nazývané Monomachova koruna), na ktorých sú pravdepodobne znázornení Konštantín IX. Monomachos, jeho manželka Zóé a jej sestra Teodora.

Zverejnené 20. júna 2022.

Konštantín IX. Monomachos [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konstantin-ix-monomachos