Konštantín II.

Popis ilustrácie

Konštantín II., rímsky cisár, zlatá minca s portrétom, averz, Metropolitné múzeum umenia, New York

Text hesla

Konštantín II., lat. Flavius Claudius Constantinus, 316 Arelate, dnes Arles, Francúzsko – 340 blízko Aquileie — rímsky cisár západnej časti ríše (337 – 340), syn Konštantína I. Veľkého, brat Constantia II. a Constanta (Constans). Už ako jednoročného (317) ho otec vyhlásil za spoluvládcu (→ cézar). Po otcovej smrti (337) ovládal západné časti ríše (provincie Hispániu, Galiu a Britániu). Čoskoro si však začal uplatňovať nároky aj na Itáliu a Afriku, ktoré patrili Constantovi. V roku 340 počas vojenského ťaženia proti bratovi zahynul v boji.

Zverejnené 16. júna 2022.

Konštantín II. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konstantin-ii-0