Kónkan

Text hesla

Kónkan — historické územie v Indii, časť pobrežia Arabského mora v západnej a severozápadnej časti Prednej Indie ohraničená úpätím Západného Ghátu, tiahnuca sa od prístavného mesta Daman na severe po mesto Goa na juhu; dĺžka okolo 550 km, šírka 45 – 75 km. Územie je budované riečnymi naplaveninami, má mierne zvlnený povrch rozčlenený vyvýšeninami, vlhké tropické monzúnové podnebie s priemerným ročným úhrnom zrážok viac ako 3 000 mm a hustú riečnu sieť s viacerými občasnými vodnými tokmi.

Poľnohospodársky využívaných je okolo 30 % pôdy, pestuje sa najmä ryža, kokosovník a mango, v hornatejších oblastiach je rozšírený chov oviec, v pobrežných oblastiach morský rybolov. Z nerastných surovín sa ťažia rudy železa a mangánu, z morských salín na pobreží sa získava chlorid sodný (kuchynská soľ). Územím prechádza železničná trať Konkan Railway (dĺžka 736 km, dobudovaná 1998). Hospodárskym strediskom je Bombaj.

Prístavy Kónkanu boli využívané už v staroveku Grékmi, Egypťanmi a Arabmi. V 16. a 17. stor. vznikali na jeho území početné portugalské a britské faktórie.

Zverejnené 21. marca 2022.

Kónkan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konkan