kondakárna notácia

Text hesla

kondakárna notácia — notácia kontakií (kondakov) nachádzajúca sa v zachovaných slovanských rukopisných kondakároch z 11. – 13. stor., podobná neumovej notácii (tvary neum vychádzajú z cheironómie). Kondakárna notácia nezachytávala konkrétnu tónovú výšku, len všeobecným spôsobom pomocou znakov určovala smer melódie, ktorej podobu dotvoril spevák podľa pamäti, pravdepodobne sa však ňou dali zachytiť melodické detaily, nuansy, artikulácia a dynamika hudby. Náhly koniec produkcie rukopisov s kondakárnou notáciou po 13. stor. naznačuje, že ju bolo možné nahradiť inou notáciou rovnako schopnou zachytiť melizmatické melódie (→ melizma). Kondakárnu notáciu sa zatiaľ nepodarilo dešifrovať, pretože nie sú známe ani približné kontúry slovanských melódií z 11. – 13. stor.

Zverejnené 7. marca 2022.

Kondakárna notácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kondakarna-notacia